BAĞIŞ YAP

Kurşun Kalemciler Kimdir?

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı, 22 Kasım 2010 tarihinde vakıf çatısı altında toplanan 30 eğitim gönüllüsünün kurduğu ve halen 88 üye ile faaliyetine devam eden bir vakıftır. Bir toplumun gelişmesi için çok okumak, çok düşünmek ve çok çalışmak gerekir diyen vizyoner bir ekiptir. Eğitim ve bilim alanlarında ileri adımlar atılmasına yönelik pırıl pırıl gençlere rehberlik etmeyi ilke edinmişlerdir.

Okullara, çocuklara, gençlere; öğretmenleri aracılığıyla ulaşacaklarına inanan Kurşun Kalemciler, öğretmen adaylarına burs desteği sağlamaktadır. Vakıf bu inançla, gençlerin kendilerini ve ne istediklerini fark etmelerini sağlayarak, hayallerinin peşinden gitmelerini amaçlamaktadır.

Kurşun Kalem Vakfı bursiyerlerinin sadece başarı odağıyla değil, sosyal hayatta kültürel faaliyetler ile de gelişmelerine önem verir.… Gençlerin gelecek hayallerine yelken açarken yaşadığı maddi imkansızlıklar sırasında iyilik neferleri ile buluşmalarını sağlayan KurşunKalem Vakfı, destek verdikleri bursiyerlerinin başarılarının gururunu izlemenin paha biçilmez olduğunun farkındadır. Bazen onlara bir aile sıcaklığı ile ve bir telefon kadar yakın duruşlarıyla hedeflerine giden yolda yalnız olmadıklarını hatırlatırlar.

Kurşun Kalem Kurucuları ve Üyeleri, kendi mesleki ve maddi güçlerini bir araya getirerek bu işi gönüllük esasıyla yapmaktadır. İdealleri olan, hayalleri olan ve gelecek nesillere güvenen bir ekip… Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında, Cumhuriyet değerleri ile yol alan, vatanını seven ve yarınları düşünen meraklı bir ekip… Bu ülkenin geleceğine yürek, emek koyan ve geleceğe dokunmanın öğrencilere, öğretmenlere, özetle İNSAN’a dokunmaktan geçtiğine inanan büyük yürekli bir ekip...

Doğuda karlar içinde ücra bir köyde, öğrencilerine sarılmış bir öğretmenden ilham alan bu ekip en uzak noktalara ulaşmanın ve 29 Ekim'de “Atatürk ve Bayrak” ile yürüyen, geleceğe gülümseyen, bu vakıftan mezun öğretmenleri gibi nice neferler yetiştirmenin hevesindedir.
Kurşun Kalem Eğitim Vakfı
Kurşun Kalem Eğitim Vakfı
Kurşun Kalem Eğitim Vakfı
Amaç
Türk Eğitim Sistemi içindeki bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı ve bu bilgi birikimini yaşadığı topluma aktarabilen, "öncü" niteliği taşıyan öğrencilere gerekli desteği sağlamak, vakfımızın temel amacıdır. Çağdaş, okuyan, araştıran, bilimsel düşünen, sorgulayan, bilgiyi davranışa dönüştürebilen ve bu bilgi birikimini yaşadığı topluma aktarabilen, "öncü" niteliği taşıyan öğrencilere gerekli desteği sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı bu amaçla;

öncelikli olarak " Eğitim Fakülteleri'nde" öğrenimlerini sürdüren ve desteğe gereksinim duyan öğrencilere burs sağlamaktadır. Kurşun Kalem Eğitim Vakfı; ülkemizin geleceğini oluşturacak, çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, laik ve demokrat bireyleri yetiştirmenin, çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmekten geçtiğine inanmaktadır.

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Neler Yapar?

Eğitim Fakülteleri'nde öğrenim gören ve desteğe gereksinim duyan öğrencilere burs sağlar. Bu öğrencilerin yıl içerisindeki başarılarını takip eder. Vakfın düzenlediği çalışmalara, seminerlere katılmalarını ve projelerde görev almalarını sağlar. Projelerde görev almalarını sağlar. Bu sayede, bilgiyi uygulamaya taşıyabilecekleri ortamlar oluştur ve iyi bir eğitimci olabilmeleri için toplum içinde deneyim kazanmalarına fırsat sunar.

Kurşun Kalem Eğitim Vakfının Gelecek Projelerinde Neler Var?

Vakfımız, ülkemizin geleceğini oluşturacak bugünün gençlerinin, çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, laik ve demokrat bireyler olarak yetişmesi için iyi ve kaliteli bir eğitim gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle; okul öncesinden başlayarak tüm eğitim süreçlerini kapsayacak bir burs sisteminin devreye alınması planlanmaktadır. Bu plan için her düzeyde eğitim ve öğretim tesisi, kreş, çocuk bakım yurdu gibi kurumların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla Kurşun Kalem Eğitim Vakfı, kurumsal bir yapı altında, sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir. Bursiyer, Gönüllü ve Üye sayısını her yıl artırmayı, amacına uygun projeleri desteklemeyi, aynı amaçla yol alan eğitim ve üniversite vakıfları ile işbirliği yapmayı, eğitimle ilgili çeşitli etkinliklerde yer almayı ana ilke olarak benimsemiştir.

Yönetim Kurulu

Çınar Aybar: Yön. Kur. Bşk.
Behçet Yavuz: Yön. KUR. Bşk. Yrd.
M. Adnan Özbek: Üye
Sumer Tömek Bayındır: Üye
Yeşim Yassıoğlu: Üye
Türkay ERİŞ: Üye
Gülşah Küçükarslan: Üye
Ali Bardakçı: Genel Sekreter
Serap Bardakçı: Mağaza Sorumlusu

Bağışçı Hakları Beyannamesi

  • STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
  • Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
  • Güncel finansal bilgilere ulaşım,
  • Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
  • Uygun bir teşekkür edilmesi,
  • Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
  • Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
  • Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
  • Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
  • Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.
Etkin Ve Sürdürülebiliriz
75%Genel BağışToplumun yararını gözeterek. toplumdan alınan güçle topluma hizmet ediyoruz. Dürüst, adil, saygılı, güvenilir, sorumluluk sahibi ve hesap verebiliriz. Bu nitelikleri program yürütme, yönetişim, insan kaynakları, para yönetimi, kaynak oluşturma gibi sahalarda aynı düzeyde ahlaki ve saydam biçimde uyguluyoruz.
89%Vakıf Gider Düşüklüğü OranıSTK' lar için pazar kavramı; tanımlanmış misyonlarına uygun faaliyet yaptıkları ve yapabilecekleri alanlardır. Bu alanlar ulusal sınırların içinde olabileceği gibi uluslararasıboyutta da olabilir.
50%Finansal KaynaklarTSTK’ ların devlet desteği ve/veya uluslararası destek alması konusunda önyargılıolunmamalı, finans kaynaklarışeffaf olmak kaydıyla koşullara göre değerlendirme yapılmalıdır. Uluslararası ilişkiler boyutuna ise daha çok önem verilmelidir.
78%Sürekli Öğrenme ve GelişimBaşarının bir kâr marjı ya da stok değeri bağlamında ölçülmemesi; kilit iş görenlerin yönetim becerilerine göre seçilmemesi genellikle toplumda bilinen kişilerin bu işlevi üstlenmeleri; örgütün müşterilerini, müşteri tatminini bu tür örgütleri yönetim açısından farklılaştırmaktadır

"Vakfın genel bağışlarının % 72 si Burs gideridir. Geri kalan tutar Vakıf İşletme gideridir."

“KURŞUN KALEM EĞİTİM VAKFI OLARAK BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİNİ KABUL ETTİĞİMİZİ BİLDİRİRİZ”
İstatistiklerimiz
2015 - 2018 Yılları Arasında Yapılan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı61 +
Bugüne Kadar Verilmiş Burs Sayısı4158 +
Kurşun Kalem Eğitim Vakfı'ndan Mezun Olmuş Öğrenci Sayısı66 +
2011 - 2018 yılı Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Bursiyer sayısı462 +
2017 - 2018 yılı Türkiye'de Mezun Öğretmen Sayısı299,376 +
Sitemizdeki hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Veri Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Kabul Ediyorum